کاربر گرامی با تشکر از ثبت خرید شما .آگاه باشید بعد از تایید حساب کاربری شما خرید شما طی چند دقیقه ی دیگر در صف ثبت سفارش قرار میگیرد

شماره سفارش شما {transaction_id} میباشد . لطفا جهت پیگیری سفارش آن را نزد خود حفظ نمایید 

موفق و پاینده باشید